म्याग्दे गाँउपालिकाको आर्थिक वर्ष ०८०।०८१ वजेट वक्तव्यमा पुजीँगत तर्फ ८ करोड ७९ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । पालिकाका उपाध्यक्ष वालकृष्ण घिमिरेले पालिकाको १४ औ गाँउसभामा सो वजेट प्रस्ताव गर्नुभएको हो । जसमा गाँउपालिकाको प्रशासकिीय भवन निर्माणमा १ करोड ५० लाख, सभाहल निर्माणमा १ करोड ५० लाख, शुक्ला ७ र म्याग्दे ५ जोड्ने मोटरवेल पुल निर्माण आयोजनामा १ करोड, धयरे किलचोक मोटरमार्ग निर्माणमा २० लाख, सभाहलको कम्पाउण्ड, वाटो र पार्क निर्माणमा ५० लाख, अन्य पुर्वाँधार निर्माणमा १० लाख, मर्मत सम्भारमा ३० लाख, सुचना प्रविधि सफटवेयर संचालन था नविकरण खर्चमा ५ लाख, युवा खेलकुद तथा मनोरन्जनमा १० लाख, व्लड वैकका लागी सहायता रकममा ५ लाख, गाँउपालिकाको असल अभ्यासका लागी भिडियो निर्माणमा
५ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै स्थानिय धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको भिडियो समाग्री तथा प्रचार वोर्डनिर्माणका लागी ५ लाख, डिजिटल भिलेज प्रोफाईल निर्माणका लागी ५
लाख, आईसीटी, लिजा र एफआरए लगायतको अभिमुखीकरण तालिम संचालनका लागी १ लाख ५० हजार, जिआईएस वेस क्षमता तथा जोखिम नक्साङनमा १० लाख, सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखा र जिन्सी व्यवस्थापन तालिममा ३ लाख, आदिकवी भानुभक्त क्याम्पसलाई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न अनुदान ३ लाख, गाँउपालिकाको विभिन्न साझेदारी वापतको रकम ५० लाख, विभिन्न जातजातिको
सास्कृतिक कार्यक्रमका लागी १० लाख, प्रशासकिय भवन जाने वाटो लगायत पुर्वाधारमा १० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसैगरि किलचोक सामुदायिक ईकाई व्यवस्थापनमा १ लाख, हल गोरु पोषण
कार्यक्रममा १० लाख, वरच्याङ पारीथर भित्री वाटो ढलान निर्माणमा ५ लाख, दुर्गा मन्दिर कटुेसेपानी दिर्व निर्माण योजनामा १० लाख, ज्यान्टाङवच्र्यायाङ्ग वाटो मर्मत सुधार योजनामा ५ लाख, रानीखोल्सी पहिलो संरक्षण योजनामा १० लाख, लामाचौर नाला निर्माण योजना वडा नं २ र ३ मा ५ लाख, वहपुर तथा खानेपानी योजना साईटलाई समेत २० लाख, भट्र्टराईथोक तिलहारे कोईरालाथोक नाली
निर्माण योजनाका लागी १५ लाख, गुडडुडे ठाटीदेखी भट्टराईथोक सडक निर्माण योजनामा ५ लाख ५० हजार, समाज सुधार वहुउद्येश्यीय कभर्डहल निर्माण जामुनेटार २० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरि मिन मावी कम्पाउण्ड निर्माण योजनामा १० लाख, पाँडेथाक नाली तथा ग्राभेल निर्माण योजनामा ७ लाख, थर्पु कभर्डहल म्याट विच्छाउने योजनामा ३ लाख, माथिल्लो साउनेपानी सडक मर्मत योजनामा १० लाख, म्याग्देखोला कचवे निर्माण योजनामा २ लाख, धैरेनी खानेपानी योजनामा १५ लाख, सालघारी सर्वलाङ्ग मोटरमार्गमा १० लाख, मनपाङ्ग फलफुल थानीथान नर्सरी निर्माण योजनामा ५ लाख, माझिलाङ्ग कृषि मोटरमार्ग देउराली खण्डमा १५ लाख, भिमादको पुलदेखि छाङपाटन मोटरमार्ग कालोपत्रे गर्ने योजनामा २० लाख, वाख्रे मोटरमार्ग वाख्रे खण्ड नाली निर्माणमा १० लाख, ग्रैरापानी दुलेपानी खानेपानी योजनामा ५ लाख, वाघको खोर जोगीथुम मोटरमार्ग निर्माणमा १० लाख गरि कुल ८ करोड ७९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।